Elfí slavnosti (Elvish Celebrations)

Elfí slavnosti


Web of the band

Authors and members


Františka Andršová (Aredhel)

Dušan Andrš

Vojtěch Domin (Bardě)

HOSTÉ:

Michaela Svatošová

Eliška Nejedlá (Elsa)